Overdrachtentegenoverdracht.nl
Welkom op de online omgeving

Overdracht en tegenoverdracht - 7e druk

  • Opdrachten
  • Video’s
  • Online boek
Op deze website bij het boek Overdracht en tegenoverdracht vind je de video's met opdrachten waarnaar in het boek wordt verwezen. Deze opdrachten helpen je de theorie van overdracht en tegenoverdracht te herkennen en toe te passen in een praktijksituatie.
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.